Toen en Nu

Alles heeft een geschiedenis. Hoe en wanneer is de KBO ontstaan en is er in de jaren daarna het een en ander bewaart gebleven en waaruit blijkt dat? Zie hier een stukje geschiedenis.

Toen:
Op 19 oktober 1957 werd op initiatief van Theo Dekker, voorzitter van de Katholieke Bond van het gezin, in het Vereenigingsgebouw een bijeenkomst gehouden om te komen tot een afdeling van de R.K. Bond van Bejaarden. Op de bijeenkomst waren 25 aanwezigen.

Het eerste bestuur bestond uit: 
Voorzitter Jacob Braakman (oud wethouder), Secretaris Gerrit Koster, Penningmeester Jo Fit. 
Bestuursleden waren Kees Peerdeman en mevr. Beemster – van Westen. Zij trad per 5-2-1958 aan vanuit de R.K. vrouwenbond.
Geestelijk adviseur was Pastoor Boekel.

Bijzonderheden waren: 
Contributie 0,25 per week (behoorlijk bedrag t.o.v. nu) 
Begonnen werd met 2 soosmiddagen, woensdag en zaterdag met gelegenheid tot kaarten en biljarten. 
Voor de bijeenkomsten werd tijd gereserveerd voor een stichtelijk en geestelijk woord. 
Het was voornamelijk een mannenvereniging, maar allengs was er steeds meer inbreng van vrouwen tijdens de bijeenkomsten en ook in het bestuur. 
Naast feestelijke bijeenkomsten werden er ook serieuze onderwerpen besproken zoals: 
Realiseren van een aanvaardbaar gymniveau, verzoek om een wijkagent, beter busvervoer met de NZH, minder huisvuilkosten voor ouderen en een ondersteuningsproject bij drankproblemen. 
De geestelijk adviseur raakte steeds meer op de achtergrond en verdween in die functie.

Nu: 
Voornamelijk dames tijdens de bijeenkomsten met wat inbreng van de heren.
Mensen zijn langer werkzaam en actief en worden op latere leeftijd lid.
Meer mogelijkheden en activiteiten voor de ouderen via KBO, Seniorenraad en Zonnebloem. 
Gezamenlijke activiteiten met de KBO’s van Grootebroek en Lutjebroek (overleg met de Seniorenraad).